Kurumsal

Şirketimiz iş yaşamına 1983 Yılında Tuna Gümrük Müşavirliği ve İthalat-ihracat danışmanlığı uluslararası nakliyeciliği  ve  organizasyonu olarak  başlamış olup;Türkiye’de yerleşik büyük sanayi Kuruluşlarının tesislerinin kurulmasında yatırım safhasından,  anahtar teslimine  ve kuruluşundan itibaren de hammadde tedarik zincirine kadar hizmetlerini  başarıyla gerçekleştirmiştir. 2003 Yılında itibaren Tuna Trade Ltd. ile tamamen İthalat ve İhracat’a yönelik olarak çalışmaya başlayan şirketimiz , günümüze kadar bir çok ülkede bağlantıları sayesinde ülkeye döviz kazandırıcı  projelerin içerisinde yer almaktadır. 

VİZYON VE MİSYON 

VİZYON  : Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak.

MİSYON : Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan konumunu iş ortaklarına değer yaratacak şekilde yönetmek

 

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ :

a. Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

b. Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; Tuna Trade Ltd.'ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanma mış mali ve diğer  bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.

Tuna Trade Ltd çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketimize ürün tedariğini  gerçekleştiren İmalatçı ve diğer tedarikçi şirketleri'nin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Tuna Trade Ltd'nin amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

SORUMLULUKLARIMIZ

a - Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize, çalışanlara,  tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Tuna Trade adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz

b -Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

c -Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız

d - Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.